Αγία Γραφή

Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ
( ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ )

Τὸ κείμενο ποὺ δημοσιεύουμε ἐκδίδει ἡ Ἀποστολικὴ Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

 

ΓΕΝΕΣΙΣ ||| ΕΞΟΔΟΣ ||| ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ ||| ΑΡΙΘΜΟΙ ||| ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ


ΙΗΣΟΥΣ ΝΑΥΗ ||| ΚΡΙΤΑΙ ||| ΡΟΥΘ ||| ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α ||| ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β ||| ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ ||| ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ ||| ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α ||| ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β ||| ΕΣΔΡΑΣ Α ||| ΕΣΔΡΑΣ Β ||| ΝΕΕΜΙΑΣ ||| ΤΩΒΙΤ ||| ΙΟΥΔΙΘ ||| ΕΣΘΗΡ ||| ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α ||| ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β ||| ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ


ΨΑΛΜΟΙ ||| ΙΩΒ ||| ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ ||| ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ ||| ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ ||| ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ ||| ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ


ΩΣΗΕ ||| ΑΜΩΣ ||| ΜΙΧΑΙΑΣ ||| ΙΩΗΛ ||| ΟΒΔΙΟΥ ||| ΙΩΝΑΣ ||| ΝΑΟΥΜ ||| ΑΜΒΑΚΟΥΜ ||| ΣΟΦΟΝΙΑΣ ||| ΑΓΓΑΙΟΣ ||| ΖΑΧΑΡΙΑΣ ||| ΜΑΛΑΧΙΑΣ


ΗΣΑΪΑΣ ||| ΙΕΡΕΜΙΑΣ ||| ΒΑΡΟΥΧ ||| ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ ||| ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ ||| ΙΕΖΕΚΙΗΛ ||| ΣΩΣΑΝΝΑ ||| ΔΑΝΙΗΛ ||| ΜΑΚΑΒΑΙΩΝ Δ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Το Άγιο Ευαγγέλιο

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ


Επιστολές

ΙΑΚΩΒΟΥ
ΠΕΤΡΟΥ Α΄
ΠΕΤΡΟΥ Β΄
ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄
ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄
ΙΩΑΝΝΟΥ Γ΄
ΙΟΥΔΑ

 holy bible

Επιστολὲς Παύλου

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ


ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

  ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ