Άδειες Βαπτίσεων

1. Για να γίνει κάποιος Ανάδοχος πρέπει να είναι βαπτισμένος κατά το Ορθόδοξο Χριστιανικό δόγμα.

2. Δεν μπορεί να γίνει Ανάδοχος όποιος παραμένει παντρεμένος μόνο με πολιτικό Γάμου.

3. Ο Ανάδοχος δεν πρέπει να έχει ηλικία μικρότερη των 13 ετών (Καλό θα ήταν να έχει Αστυνομική Ταυτότητα).
4. Δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτοί περισσότεροι των δύο Αναδόχων στην Βάπτιση.
5. Προτρέπουμε τούς Αναδόχους να μην δίδουν δύο ονόματα σε αναδεκτούς τους. Τα αποδεχόμαστε κατ’ οικονομίαν προκειμένου να αποφευχθεί παρεξήγηση.
6. Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει συνείδηση των υποχρεώσεών του.

Οι Γονείς χρειάζεται να προσκομίσουν:

1. Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως του παιδιού.
 Σε περίπτωση τέκνου εκτός γάμου απαιτείται αναγνώριση πατρότητος ή δικαστική απόφαση επιμέλειας τέκνου.
 Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων απαιτείται η δικαστική απόφαση διαζευκτηρίου και επιμέλειας τέκνων.

Ο Ανάδοχος χρειάζεται να προσκομίσει:

1. Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως ή Πιστοποιητικό Βαπτίσεως του Αναδόχου που να βεβαιώνει ότι είναι βαπτισμένος Χριστιανός Ορθόδοξος. (Δεν μπορεί να γίνει Ανάδοχος όποιος δεν είναι βαπτισμένος σύμφωνα με το Ορθόδοξο Χριστιανικό Δόγμα)
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως ή Ληξιαρχική Πράξη Γάμου του Αναδόχου για να βεβαιωθεί ότι δεν είναι παντρεμένος μόνο με πολιτικό γάμο (σε περίπτωση τελέσεως και θρησκευτικού γάμου επιτρέπεται κανείς να γίνει ανάδοχος).

Για την προσέλευση στην Ορθόδοξη Εκκλησία ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ και ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΩΝ

Στην περίπτωση που Ετερόδοξος ή Αλλόθρησκος θελήσει να ενταχθεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ισχύουν τα εξής:
1.    Εάν είναι Ρωμαιοκαθολικός, χρίεται διά του Αγίου Μύρου.
2.    Εάν είναι Προτεστάντης και ΕΧΕΙ Τριαδικό Βάπτισμα, χρίεται διά του αγίου Μύρου.
3.    Εάν είναι Προτεστάντης και ΔΕΝ έχει Τριαδικό Βάπτισμα, βαπτίζεται κανονικά.
4.    Εάν είναι αλλόθρησκος (Μουσουλμάνος, Βουδιστής, κλπ.) ή άθρησκος βαπτίζεται.
5.    Ο Ετερόδοξος ή Αλλόθρησκος συμπληρώνει Αίτηση Βαπτίσεως, στην οποία καταγράφει όλα τα προσωπικά στοιχεία του (όνομα, διεύθυνση, θρήσκευμα, Χώρα προέλευσης κλπ) στην οποία αναφέρει ότι επιθυμεί να γίνει, Χριστιανός Ορθόδοξος αβιάστως και ελευθέρως και την οποία υποβάλλει στην Ιερά Μητρόπολη συμπεριλαμβανομένου πιστοποιητικού γεννήσεως και Θρησκεύματος.
6.    Η Ιερά Μητρόπολη εγκρίνει την αίτηση και καθορίζει τον Κατηχητή. Ο χρόνος της Κατήχησης που απαιτείται ορίζεται από τον Εφημέριο στον οποίο απευθύνεται για την κατήχηση.
7.    Ακολουθεί η Κατήχησις και η Βάπτισις.
8.    Μετά την τέλεση του Βαπτίσματος ο Νεοφώτιστος, προσκομίζει τη Δήλωση-Πράξη Βάπτισης στην Ιερά Μητρόπολη, όπου και υπογράφεται. Στη συνέχεια κατατίθεται η Δήλωση-Πράξη Βάπτισης είτε στον Δήμο όπου υπάγεται βάσει των ορίων η Εκκλησία όπου τελέσθηκε εἰτε στον Δήμο όπου είναι εγγεγραμμένος/η.