Άδειες Βαπτίσεων

1. Για να γίνει κάποιος Ανάδοχος πρέπει να είναι βαπτισμένος κατά το Ορθόδοξο Χριστιανικό δόγμα.

Περισσότερα...

Άδειες γάμου

Α. Γενικά
Για την έκδοση αδείας γάμου απαιτούνται τα εξής:

Περισσότερα...